Gerddi-LLyn Landscapes

THE LANDSCAPING, GROUNDWORKS AND GARDENING COMPANY

FOR THE LLYN PENINSULA AND THE WHOLE OF GWYNEDD & EIFIONYDD.

WE PROVIDE THE FOLLOWING SERVICES

DECKING - PATIOS - DRIVES - PATHS - PLANTING - PRUNING - TURFING

SEEDING - DRY & MORTARED STONE WALLING - ROCKERIES - PONDS - WATER FEATURES

FENCING - GRASS CUTTING - HEDGE TRIMMNG - DRAINAGE - CARAVAN BASES - MINI DIGGER, DUMPER & DRIVER HIRE & anything else you can think of!

   

Y CWMNI GARDDIO A THIRLUNIO

AR GYFER PEN LLYN, GWYNEDD AC EIFIONYDD OLL.

RYDYM YN CYNNIG Y GWASANAETHAU CANLYNOL

DECIO - PATIO - RHODFEYDD - LLWYBRAU - PLANNU - TOCIO - TYWARCHU - HADU - WALIAU CERRIG SYCHION - ARWEDDION CREIGIOG - LLYNOEDD

ARWEDDION DWR - FFENSIO - TORRI GWELLT - TRIMIO GWRYCHOEDD & mwy!

 

Landscaping-with-flowers-82910 landscape-ponds

Landscaping excellence

Aberdaron,Abersoch,Pwllheli,Nefyn and the whole of Gwynedd