Cwmni garddio a thirlunio yw Gerddi Llyn.

Rydym yn seiliedig yn Aberdaron ym mhen draw Pen Llyn.

Rydym yn gwmni bychan sy'n ymfalchio yn ein gwaith a'n perthynas da gyda'n cwsmeriaid.

Rydym yn garddio ar draws y Sir, o Aberdaron i Bwllheli, a Abersoch i Borthmadog,

Gan ein bod yn amcanbrisio am ddim...

codwch y ffon i drefnu ymweliad!

 

Gerddi Llyn is a landscaping, groundworks and gardening company,

based in Aberdaron on the beautiful Llyn Peninsula.

We are a small company who pride ourselves in our quality work and good relationships with our customers.

We have jobs all over the county be it Aberdaron, Abersoch, Pwllheli or Porthmadog.

Since our estimates are free...

why not give us a call to arrange a visit!

 

Mae Gerddi Llyn yn ystyried bod ansawdd chrefft ardderchog yn angenrheidiol. Rydym yn gwneud ein gorau i gynnig gwasanaeth ardderchog a chyfeillgar i'n cwsmeriaid. Rydym yn ystyried eich gardd yn estyniad o'ch ty, fel ystafell ychwanegol, felly mae'n hollbwysig ei fod yn edrych ei orau!

 

At Gerddi Llyn quality workmanship is a must. We take great care in offering our customers an excellent and friendly service.

We see your garden as an extension of your house, like an extra room, so its important to get it looking in tip top shape!

 

 

Gerddi-Llyn Landscapes